Start a new topic

utebliven leverans av beställd translator

varför har ni inte levererat översättaren jag beställt och betalt i januari 2020 ?

Login or Signup to post a comment